Zespół Zarządzający

Inwestorzy funduszy Smartlink Partners, wybitni przedsiębiorcy, którzy odnieśli znaczące sukcesy w swoich branżach, tworzą wraz Zespołem Zarządzającym, posiadającym znaczące doświadczenie w branży VC, unikalne połączenie dzięki czemu możemy przekazać spółkom, w które inwestujemy, nie tylko pieniądze na dalszy rozwój ale także know – how, network i możliwości wzrostu ich projektów.
Zgłoś Projekt

  Zgłoś Projekt


  SmartLink Partners Sp. z o.o.
  ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, Polska

  Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 40 000 złotych.
  NIP: 675-176-4451; REGON: 521913190; KRS: 0000969927.

  menu-circlecross-circle