Połączona siła przedsiębiorców i inwestorów

przewiń
Smartlink Partners Sp. z o.o. zarządza funduszami venture capital, których siłą jest połączenie kompetencji biznesowych największych polskich przedsiębiorców (m.in. skupionych w strukturach Corporate Connections) z profesjonalizmem doświadczonych inwestorów. Taka kombinacja pozwala dobierać do portfela spółki o ponadprzeciętnym potencjale wzrostu, ale również efektywnie wspierać je w osiągnięciu rynkowego i finansowego sukcesu.

Nasz Cel

Chcemy zarządzać funduszami VC pierwszego wyboru zarówno dla inwestorów, jak i dla przedsiębiorców, którzy planują szybkie skalowanie swoich firm.

 • Przedsiębiorcy dla przedsiębiorców

  Mix kompetencyjny założycieli, zarządzających i inwestorów funduszy Smartlink Partners tworzy przestrzeń gdzie przedsiębiorcy (Smartlink Partners) wspierają przedsiębiorców (startupy) przez swoje doświadczenia w biznesie, międzynarodową sieć kontaktów Corporate Connections oraz skutecznie pozyskując kapitał na wzrost.
  Przedsiębiorcy dla przedsiębiorców
 • Unikalne inwestycje

  Fundusze zarządzane przez Smartlink Partners inwestują w spółki rozwiązujące istotne problemy współczesnego świata za pomocą rozwiązań z zespołami o wyjątkowych kompetencjach. Oczekujemy przynajmniej wstępnie zwalidowanego modelu biznesowego lub gotowej do komercjalizacji technologii.
  Unikalne inwestycje
 • Unikalny ekosystem inwestycyjny

  Smartlink Partners Sp. z o.o. wspólnie z AIP Seed S.A. oraz JR Holding ASI S.A. tworzy unikalny ekosystem inwestycyjny rozszerzając możliwości wspierania przedsiębiorców od fazy pre seed, poprzez wczesne fazy rozwoju (Seed)
  i pierwsze rundy instytucjonalne (pre-A) aż po rundy ekspansji oraz pre-IPO, dzięki czemu dostarczamy dywersyfikację i większą płynność dla inwestorów naszych funduszy, a startupom pomagamy rosnąć w dłuższym okresie niż typowy fundusz VC.
  Unikalny ekosystem inwestycyjny

Siła startupów

Inwestujemy w rozwiązania istotnych problemów za pomocą technologii, a nie w same technologie.

Branże w które inwestujemy:

E-commerce i technologie marketingowe
E-commerce 
i technologie marketingowe
VR/AR
VR/AR
Cyfrowy biznes
Cyfrowy biznes
AI Machine Learning
AI Machine Learning
Cyberbezpieczeństwo
Cyberbezpieczeństwo
Energia odnawialna
Energia odnawialna
Deeptech, Hardware
Deeptech, Hardware
Farmaceutyka Biotechnologia
Farmaceutyka Biotechnologia
Fintech
Fintech
Medtech
Medtech
Zgłoś Projekt

  Zgłoś Projekt


  SmartLink Partners Sp. z o.o.
  ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, Polska

  Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 40 000 złotych.
  NIP: 675-176-4451; REGON: 521913190; KRS: 0000969927.

  menu-circlecross-circle