Portfolio

Wybrane inwestycje Smartlink Partners:
Producent zaawansowanych technologii łączności satelitarnej (space industry)
Producent zaawansowanych technologii
łączności satelitarnej (space industry)
Platforma do zarządzania procesami z obszaru miękkiego HR (saas)
Platforma do zarządzania procesami z obszaru miękkiego HR (saas)
Automatyzacja inspekcji pojazdu przy pomocy AI (Saas)
automatyzacja inspekcji pojazdu przy pomocy AI (Saas)
Mindgram logotyp
Platforma wellbeingowa z branży HR Tech (B2B2C SaaS)
Zgłoś Projekt

  Zgłoś Projekt


  SmartLink Partners Sp. z o.o.
  ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, Polska

  Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 40 000 złotych.
  NIP: 675-176-4451; REGON: 521913190; KRS: 0000969927.

  menu-circlecross-circle