Smartlink Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna I spółka komandytowo-akcyjna

Smartlink Partners

Podstawowe informacje:

Faza:
Ticket:
Okres inwestycyjny:
seed / VC
1-8 mln PLN
2023-2025
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 50 000 złotych.
NIP: 5273057906; REGON: 525396075; KRS: 0001037417
Dokumenty korporacyjne:
Polityka i Strategia Inwestycyjna
Zgłoś Projekt

  Zgłoś Projekt


  SmartLink Partners Sp. z o.o.
  ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, Polska

  Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 40 000 złotych.
  NIP: 675-176-4451; REGON: 521913190; KRS: 0000969927.

  menu-circlecross-circle